Đồi chè Đông Giang và những điểm du

<p style=”text-align: center;”><strong>Đồi ch&egrave; Đ&ocirc;ng Giang v&agrave; những điểm du lịch nổi tiếng khi đến Hội An</strong></p>

<p style=”text-align: justify;”>So với v&ugrave;ng cao của c&aacute;c thị trấn ven biển, Đ&ocirc;ng Giang l&agrave; điểm đến l&yacute; tưởng cho những ai y&ecirc;u th&iacute;ch sự y&ecirc;n b&igrave;nh. Kh&aacute;m ph&aacute; Đ&agrave; Nẵng 2021 ngay b&acirc;y giờ v&agrave; đến Đ&ocirc;ng Giang với MoMo ngay h&ocirc;m nay!</p>

<p style=”text-align: justify;”>B&ecirc;n cạnh những khu phố cổ sầm uất hay những b&atilde;i biển b&igrave;nh dị, bạn c&oacute; biết rằng lộ tr&igrave;nh check in Đ&agrave; Nẵng 2021 c&oacute; một điểm dừng ch&acirc;n rất kh&aacute;c biệt, ẩn m&igrave;nh giữa đại ng&agrave;n n&uacute;i non h&ugrave;ng vĩ. <br />Nơi đ&acirc;y, c&oacute; một địa điểm được v&iacute; như &ldquo;Đ&agrave; Nẵng Sabah&rdquo; m&agrave; d&acirc;n du lịch ba l&ocirc; kh&ocirc;ng thể bỏ qua. Với vẻ đẹp thanh b&igrave;nh của thi&ecirc;n nhi&ecirc;n hoang sơ, Đ&ocirc;ng Giang chắc chắn sẽ khiến bạn m&ecirc; mẩn ngay từ lần đầu gặp mặt.</p>

<p style=”text-align: justify;”><strong>1. <a href=”https://hoianaz.com/bai-viet/tat-tan-tat-kinh-nghiem-du-lich-dong-giang-quang-nam#doi-che-dong-giang”>Đồi ch&egrave; Đ&ocirc;ng Giang</a>&nbsp;ở đ&acirc;u?</strong></p>

<p style=”text-align: justify;”>N&uacute;i ch&egrave; Đ&ocirc;ng Giang l&agrave; rừng ch&egrave; nguy&ecirc;n sinh thuộc N&ocirc;ng trường Quyết Thắng, nằm gi&aacute;p quốc lộ 14B v&agrave; c&aacute;ch trung t&acirc;m Đ&agrave; Nẵng 100 km. Tuy kh&ocirc;ng nổi tiếng như Mu Chau Cha Shan hay Cau Dat Cha Shan nhưng nơi đ&acirc;y lại l&agrave; điểm đến l&yacute; tưởng cho những bạn trẻ y&ecirc;u th&iacute;ch du lịch bụi v&agrave; phượt xa th&agrave;nh phố. Dừng ch&acirc;n tại n&uacute;i ch&egrave; Đ&ocirc;ng Giang v&agrave; h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh v&agrave; thi&ecirc;n nhi&ecirc;n xanh m&aacute;t giữa đất trời.</p>

<p style=”text-align: justify;”><strong>2. Hướng dẫn c&aacute;ch đến Đ&ocirc;ng Giang</strong></p>

<p style=”text-align: justify;”>L&agrave; một v&ugrave;ng n&uacute;i chứ kh&ocirc;ng phải l&agrave; một địa điểm du lịch n&ecirc;n đường đến Đ&ocirc;ng Giang kh&aacute; quanh co. Nhưng đừng ngần ngại khi nghe điều n&agrave;y. Bạn sẽ c&oacute; cảm gi&aacute;c như đang đi tr&ecirc;n con đường l&atilde;ng mạn, ngắm nh&igrave;n những ng&ocirc;i l&agrave;ng đẹp như tranh vẽ, th&aacute;c nước, đồi c&acirc;y ven đường, cuộc sống th&ocirc;n qu&ecirc; b&igrave;nh dị. Du lịch Đ&ocirc;ng Giang được giới trẻ y&ecirc;u th&iacute;ch nhất l&agrave; đi xe m&aacute;y. MoMo sẽ giới thiệu 2 trong số những c&aacute;ch phổ biến nhất để đến :</p>

<p style=”text-align: center;”><em>&nbsp;<img src=”https://i.imgur.com/Oq3QoCB.png” alt=”” width=”650″ height=”487″ /></em></p>

<p style=”text-align: center;”><em>Đồi ch&egrave; Đ&ocirc;ng Giang Quảng Nam</em></p>

<p style=”text-align: justify;”><strong>Tuyến đường đầu ti&ecirc;n:</strong></p>

<p style=”text-align: justify;”>Từ trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng đi theo đường Điện Bi&ecirc;n Phủ – T&ocirc;n Đức Thắng – rẽ phải v&agrave;o đường Ho&agrave;ng Văn Th&aacute;i. Sau đ&oacute; đi thẳng theo đường B&agrave; N&agrave; Suối Mơ đến quốc lộ 14G.</p>

<p style=”text-align: justify;”><strong>Tuyến đường thứ hai:</strong></p>

<p style=”text-align: justify;”>Từ trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng chạy xe theo đường C&aacute;ch Mạng Th&aacute;ng 8, qua cầu vượt H&ograve;a Cầm, đi thẳng theo đường Trường Sơn – Quảng Xương – đường 604. Cuối c&ugrave;ng rẽ v&agrave;o đường cao tốc 14G.</p>

<p style=”text-align: justify;”>Khi bạn đến quốc lộ 14G:</p>

<p style=”text-align: justify;”>C&aacute;c bạn để &yacute; ở ng&atilde; tư T&uacute;y Loan sẽ c&oacute; một con đường nhỏ b&ecirc;n tay phải, đi chậm v&agrave; t&igrave;m biển chỉ dẫn đi Suối Hoa v&agrave; H&ograve;a Ph&uacute; Th&agrave;nh. Đi một đoạn qua Suối Hoa v&agrave; H&ograve;a Ph&uacute; Th&agrave;nh, bạn sẽ thấy <br />cổng ch&agrave;o Đ&ocirc;ng Giang. Tiếp tục đi thẳng, sau đ&oacute; rẽ phải v&agrave;o con đường xi măng nhỏ b&ecirc;n phải chợ, đi tiếp khoảng 1,2 km l&agrave; bạn sẽ thấy Đ&ocirc;ng Giang ở ph&iacute;a trước.</p>

<p style=”text-align: justify;”>Ngo&agrave;i ra, bạn cũng c&oacute; thể đi xe bu&yacute;t đến Đ&ocirc;ng Giang. Do Huyện Đ&ocirc;ng Giang nằm tr&ecirc;n quốc lộ 14G n&ecirc;n xe đi T&acirc;y Giang sẽ đi qua Đ&ocirc;ng Giang, qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể lựa chọn một trong c&aacute;c nh&agrave; xe sau: <br />Nh&agrave; xe Quỳnh Như, Nh&agrave; xe Quỳnh Trang, HTX DVHTNTB Quận Li&ecirc;n Chiểu. V&agrave; để gi&uacute;p bạn dễ d&agrave;ng sắp xếp h&agrave;nh tr&igrave;nh du lịch,</p>

<p style=”text-align: justify;”><strong>3. Những sự kiện kh&ocirc;ng thể bỏ qua tại Đ&ocirc;ng Giang</strong></p>

<p style=”text-align: justify;”><strong>Chụp ảnh ở n&uacute;i tr&agrave; Đ&ocirc;ng Giang</strong></p>

<p style=”text-align: justify;”>Nhiều bạn trẻ đến Trường Sơn Đ&ocirc;ng Giang kh&ocirc;ng khỏi ngỡ ng&agrave;ng v&igrave; cảnh sắc nơi đ&acirc;y c&oacute; thể l&agrave;m n&ecirc;n những bức ảnh “trời cho” h&uacute;t ngh&igrave;n like. Theo kinh nghiệm check in Đ&agrave; Nẵng, thời điểm đẹp nhất để &ldquo;check in&rdquo; l&agrave; v&agrave;o s&aacute;ng sớm. L&uacute;c n&agrave;y, những giọt sương tinh khiết c&ograve;n đọng tr&ecirc;n l&aacute; ch&egrave; v&agrave; b&uacute;p ch&egrave; lấp l&aacute;nh xa xa, &aacute;nh nắng dịu nhẹ bắt đầu bu&ocirc;ng xuống khiến cả vườn ch&egrave; như bừng tỉnh, tr&agrave;n đầy sức sống. Đ&acirc;y đ&iacute;ch thực l&agrave; &ldquo;giờ v&agrave;ng&rdquo; cho những ai y&ecirc;u th&iacute;ch chụp ảnh!</p>

<p style=”text-align: justify;”>C&aacute;c bạn h&atilde;y truy cập v&agrave;o <a href=”http://www.flickr.com/photos/dulichhoianaz/”><strong>http://www.flickr.com/photos/dulichhoianaz/</strong></a> để biết th&ecirc;m chi tiết nh&eacute;</p>

<p style=”text-align: justify;”><strong>Đi chơi picnic</strong></p>

<p style=”text-align: justify;”>Đ&ocirc;ng Giang l&agrave; một gợi &yacute; vui chơi cuối tuần gần Đ&agrave; Nẵng cho những ai đang t&igrave;m kiếm một địa điểm d&atilde; ngoại s&aacute;ng tạo v&agrave; m&aacute;t mẻ. H&iacute;t thở kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh trong xanh, nơi đ&acirc;y l&agrave; điểm &ldquo;trốn h&egrave;&rdquo; l&yacute; tưởng để thư gi&atilde;n, qu&ecirc;n đi nhịp sống hối hả của th&agrave;nh phố.</p>

<p style=”text-align: justify;”>Nếu dự định d&atilde; ngoại, bạn n&ecirc;n mang theo một tấm thảm v&agrave; một số m&oacute;n ăn, thức uống đơn giản để cuộc tr&ograve; chuyện với bạn b&egrave; v&agrave; người th&acirc;n th&ecirc;m phần ngon miệng.</p>

<p style=”text-align: justify;”>Thưởng thức c&aacute;c loại tr&agrave; đặc sản v&agrave; mua một v&agrave;i t&uacute;i tr&agrave; về l&agrave;m qu&agrave;</p>

<p style=”text-align: justify;”>Tất nhi&ecirc;n, khi đến với n&uacute;i tr&agrave; Đ&ocirc;ng Giang, bạn kh&ocirc;ng thể bỏ lỡ cơ hội thưởng thức hương vị tr&agrave; xanh thơm nhất, ch&iacute;nh hiệu nhất. Tr&agrave; xanh Đ&ocirc;ng Giang c&oacute; vị đắng v&agrave; hơi ngọt đầu lưỡi. Khi được nh&acirc;m nhi t&aacute;ch tr&agrave; n&oacute;ng, tr&ograve; chuyện với người d&acirc;n địa phương trong khi ph&oacute;ng tầm mắt ra n&uacute;i xa xa, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui b&igrave;nh dị đến từ những điều rất đỗi b&igrave;nh dị. Đừng qu&ecirc;n mua th&ecirc;m v&agrave;i g&oacute;i ch&egrave; Đ&ocirc;ng Giang kh&ocirc; cho người th&acirc;n v&agrave; bạn b&egrave; nh&eacute;!</p>

<p style=”text-align: justify;”><strong>Tham quan L&agrave;ng Văn h&oacute;a – Du lịch Bohong</strong></p>

<p style=”text-align: justify;”>Bho Hong thuộc x&atilde; S&ocirc;ng K&ocirc;n, ngay gần Chasan Đ&ocirc;ng Giang, nơi ghi dấu nhiều &ldquo;địa chỉ đỏ&rdquo; của c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sỹ trong hai cuộc kh&aacute;ng chiến. Đ&acirc;y l&agrave; một điểm du lịch về nguồn hấp dẫn kết hợp kh&aacute;m ph&aacute; thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave; văn h&oacute;a của d&acirc;n tộc Cơ Tu.</p>

<p style=”text-align: justify;”>Du kh&aacute;ch đến Bohong sẽ c&oacute; cơ hội t&igrave;m hiểu n&eacute;t độc đ&aacute;o của kiến tr&uacute;c G&ocirc;i, thăm suối nước n&oacute;ng, học bắn nỏ v&agrave; c&aacute;ch đan bằng m&acirc;y tre đan bằng tay. Bạn cũng c&oacute; thể nghỉ đ&ecirc;m tại homestay trong l&agrave;ng để t&igrave;m hiểu v&agrave; trải nghiệm phương thức sản xuất, phong tục tập qu&aacute;n đặc trưng của người Kotu.</p>

<p style=”text-align: justify;”><strong>4. Gh&eacute; thăm “B&iacute; mật” của n&uacute;i tr&agrave; Đ&ocirc;ng Giang</strong></p>

<p style=”text-align: justify;”><strong>Khi n&agrave;o l&agrave; thời gian tốt nhất để đi đến Đ&ocirc;ng Giang?</strong></p>

<p style=”text-align: justify;”>Theo kinh nghiệm du lịch Đ&agrave; Nẵng năm 2021, thời điểm l&yacute; tưởng nhất để du kh&aacute;ch kh&aacute;m ph&aacute; Trường Sơn Đ&ocirc;ng Giang l&agrave; m&ugrave;a xu&acirc;n. Đ&acirc;y cũng l&agrave; thời điểm m&ugrave;a ch&egrave; bước v&agrave;o thu hoạch, cơ hội hiếm c&oacute; để bạn cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của từng b&uacute;p ch&egrave; xanh mướt đầy sức sống.</p>

<p style=”text-align: justify;”>Bạn cũng n&ecirc;n chọn đến v&agrave;o s&aacute;ng sớm, khi nắng c&ograve;n dịu nhẹ v&agrave; chưa qu&aacute; gay gắt. Dưới &aacute;nh nắng, những l&aacute; ch&egrave; non xanh mơn mởn cũng trở n&ecirc;n lung linh v&agrave; đẹp hơn bao giờ hết. Ngo&agrave;i ra, thời tiết ở Đ&ocirc;ng Giang l&uacute;c n&agrave;y kh&aacute; dễ chịu, rất th&iacute;ch hợp để du kh&aacute;ch kh&aacute;m ph&aacute;.</p>

<p style=”text-align: justify;”><strong>5. Những sự kiện kh&ocirc;ng thể bỏ qua tại Đ&ocirc;ng Giang</strong></p>

<p style=”text-align: justify;”><strong>Chụp ảnh ở n&uacute;i tr&agrave; Đ&ocirc;ng Giang</strong></p>

<p style=”text-align: justify;”>Nhiều bạn trẻ đến Trường Sơn Đ&ocirc;ng Giang kh&ocirc;ng khỏi ngỡ ng&agrave;ng v&igrave; cảnh sắc nơi đ&acirc;y c&oacute; thể l&agrave;m n&ecirc;n những bức ảnh “trời cho” h&uacute;t ngh&igrave;n like. Theo kinh nghiệm check in Đ&agrave; Nẵng, thời điểm đẹp nhất để &ldquo;check in&rdquo; l&agrave; v&agrave;o s&aacute;ng sớm. L&uacute;c n&agrave;y, những giọt sương tinh khiết c&ograve;n đọng tr&ecirc;n l&aacute; ch&egrave; v&agrave; b&uacute;p ch&egrave; lấp l&aacute;nh xa xa, &aacute;nh nắng dịu nhẹ bắt đầu bu&ocirc;ng xuống khiến cả vườn ch&egrave; như bừng tỉnh, tr&agrave;n đầy sức sống. Đ&acirc;y đ&iacute;ch thực l&agrave; &ldquo;giờ v&agrave;ng&rdquo; cho những ai y&ecirc;u th&iacute;ch chụp ảnh!</p>

<p style=”text-align: justify;”><strong>Đi chơi picnic</strong></p>

<p style=”text-align: justify;”>Đ&ocirc;ng Giang l&agrave; một gợi &yacute; vui chơi cuối tuần gần Đ&agrave; Nẵng cho những ai đang t&igrave;m kiếm một địa điểm d&atilde; ngoại s&aacute;ng tạo v&agrave; m&aacute;t mẻ. H&iacute;t thở kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh trong xanh, nơi đ&acirc;y l&agrave; điểm &ldquo;trốn h&egrave;&rdquo; l&yacute; tưởng để thư gi&atilde;n, qu&ecirc;n đi nhịp sống hối hả của th&agrave;nh phố.</p>

<p style=”text-align: justify;”>Nếu dự định d&atilde; ngoại, bạn n&ecirc;n mang theo một tấm thảm v&agrave; một số m&oacute;n ăn, thức uống đơn giản để cuộc tr&ograve; chuyện với bạn b&egrave; v&agrave; người th&acirc;n th&ecirc;m phần ngon miệng.</p>

<p style=”text-align: justify;”>Thưởng thức c&aacute;c loại tr&agrave; đặc sản v&agrave; mua một v&agrave;i t&uacute;i tr&agrave; về l&agrave;m qu&agrave;</p>

<p style=”text-align: justify;”>Tất nhi&ecirc;n, khi đến với n&uacute;i tr&agrave; Đ&ocirc;ng Giang, bạn kh&ocirc;ng thể bỏ lỡ cơ hội thưởng thức hương vị tr&agrave; xanh thơm nhất, ch&iacute;nh hiệu nhất. Tr&agrave; xanh Đ&ocirc;ng Giang c&oacute; vị đắng v&agrave; hơi ngọt đầu lưỡi. Khi được nh&acirc;m nhi t&aacute;ch tr&agrave; n&oacute;ng, tr&ograve; chuyện với người d&acirc;n địa phương trong khi ph&oacute;ng tầm mắt ra n&uacute;i xa xa, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui b&igrave;nh dị đến từ những điều rất đỗi b&igrave;nh dị. Đừng qu&ecirc;n mua th&ecirc;m v&agrave;i g&oacute;i ch&egrave; Đ&ocirc;ng Giang kh&ocirc; cho người th&acirc;n v&agrave; bạn b&egrave; nh&eacute;!</p>

<p style=”text-align: justify;”><strong>Tham quan L&agrave;ng Văn h&oacute;a – Du lịch Bohong</strong></p>

<p style=”text-align: justify;”>Bho Hong thuộc x&atilde; S&ocirc;ng K&ocirc;n, ngay gần Chasan Đ&ocirc;ng Giang, nơi ghi dấu nhiều &ldquo;địa chỉ đỏ&rdquo; của c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sỹ trong hai cuộc kh&aacute;ng chiến. Đ&acirc;y l&agrave; một điểm du lịch về nguồn hấp dẫn kết hợp kh&aacute;m ph&aacute; thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave; văn h&oacute;a của d&acirc;n tộc Cơ Tu.</p>

<p style=”text-align: justify;”>Du kh&aacute;ch đến Bohong sẽ c&oacute; cơ hội t&igrave;m hiểu n&eacute;t độc đ&aacute;o của kiến tr&uacute;c G&ocirc;i, thăm suối nước n&oacute;ng, học bắn nỏ v&agrave; c&aacute;ch đan bằng m&acirc;y tre đan bằng tay. Bạn cũng c&oacute; thể nghỉ đ&ecirc;m tại homestay <a href=”https://trello.com/c/SGmLHytg”><strong>thu&ecirc; nh&agrave; trung t&acirc;m Hội An</strong></a> trong l&agrave;ng để t&igrave;m hiểu v&agrave; trải nghiệm phương thức sản xuất, phong tục tập qu&aacute;n đặc trưng của người Kotu.</p>

<p style=”text-align: justify;”><strong>6. Gh&eacute; thăm “B&iacute; mật” của n&uacute;i tr&agrave; Đ&ocirc;ng Giang</strong></p>

<p style=”text-align: justify;”><strong>Khi n&agrave;o l&agrave; thời gian tốt nhất để đi đến Đ&ocirc;ng Giang?</strong></p>

<p style=”text-align: justify;”>Theo kinh nghiệm du lịch Đ&agrave; Nẵng năm 2021, thời điểm l&yacute; tưởng nhất để du kh&aacute;ch kh&aacute;m ph&aacute; Trường Sơn Đ&ocirc;ng Giang l&agrave; m&ugrave;a xu&acirc;n. Đ&acirc;y cũng l&agrave; thời điểm m&ugrave;a ch&egrave; bước v&agrave;o thu hoạch, cơ hội hiếm c&oacute; để bạn cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của từng b&uacute;p ch&egrave; xanh mướt đầy sức sống.</p>

<p style=”text-align: justify;”>Bạn cũng n&ecirc;n chọn đến v&agrave;o s&aacute;ng sớm, khi nắng c&ograve;n dịu nhẹ v&agrave; chưa qu&aacute; gay gắt. Dưới &aacute;nh nắng, những l&aacute; ch&egrave; non xanh mơn mởn cũng trở n&ecirc;n lung linh v&agrave; đẹp hơn bao giờ hết. Ngo&agrave;i ra, thời tiết ở Đ&ocirc;ng Giang l&uacute;c n&agrave;y kh&aacute; dễ chịu, rất th&iacute;ch hợp để du kh&aacute;ch kh&aacute;m ph&aacute;.</p>

Looking for a Similar Assignment? Get Expert Help at an Amazing Discount!